วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สูตรหวย สูตรเลขดับ หลักหน่วยล่าง #1

วิธีคิด ให้นำ <หลักพัน+หลักร้อย+หลักสิบ+หลักหน่วย+หลักสิบล่าง+หลักหน่วยล่าง> ได้ผลลัพท์เท่าไร ให้เอาหลักหน่วย เทียบดังนี้

ได้ = 0 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 6
ได้ = 1 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 7
ได้ = 2 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 8
ได้ = 3 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 9
ได้ = 4 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 0
ได้ = 5 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 1
ได้ = 6 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 2
ได้ = 7 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 3
ได้ = 8 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 4
ได้ = 9 งวดต่อไปเลขดับ/เลขเด่น คือ 5

จากการคำนวน และวิเคราะห์ผลสูตร สถิติดีมาก ๆ ดังนี้ครับ

1. งวดวันที่ 16-มิ.ย.-50 สองตัวล่าง ออก 41 สูตรคำนวนได้ 2 === > ถูก
2. งวดวันที่ 01-ก.ค.-50 สองตัวล่าง ออก 76 สูตรคำนวนได้ 8 === > ถูก
3. งวดวันที่ 16-ก.ค.-50 สองตัวล่าง ออก 77 สูตรคำนวนได้ 1 === > ถูก
4. งวดวันที่ 01-ส.ค.-50 สองตัวล่าง ออก 29 สูตรคำนวนได้ 2 === > ถูก
5. งวดวันที่ 16-ส.ค.-50 สองตัวล่าง ออก 93 สูตรคำนวนได้ 1 === > ถูก
6. งวดวันที่ 01-ก.ย.-50 สองตัวล่าง ออก 69 สูตรคำนวนได้ 3 === > ถูก
7. งวดวันที่ 16-ก.ย.-50 สองตัวล่าง ออก 45 สูตรคำนวนได้ 1 === > ถูก
8. งวดวันที่ 01-ต.ค.-50 สองตัวล่าง ออก 76 สูตรคำนวนได้ 6 === > ผิด
9. งวดวันที่ 16-ต.ค.-50 สองตัวล่าง ออก 48 สูตรคำนวนได้ 8 === > ผิด
10. งวดวันที่ 01-พ.ย.-50 สองตัวล่าง ออก 88 สูตรคำนวนได้ 5 === > ถูก
11. งวดวันที่ 16-พ.ย.-50 สองตัวล่าง ออก 73 สูตรคำนวนได้ 5 === > ถูก
12. งวดวันที่ 01-ธ.ค.-50 สองตัวล่าง ออก 18 สูตรคำนวนได้ 1 === > ถูก
13. งวดวันที่ 16-ธ.ค.-50 สองตัวล่าง ออก 96 สูตรคำนวนได้ 3 === > ถูก
14. งวดวันที่ 30-ธ.ค.-50 สองตัวล่าง ออก 81 สูตรคำนวนได้ 0 === > ถูก
15. งวดวันที่ 16-ม.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 81 สูตรคำนวนได้ 6 === > ถูก
16. งวดวันที่ 01-ก.พ.-51 สองตัวล่าง ออก 26 สูตรคำนวนได้ 2 === > ถูก
17. งวดวันที่ 16-ก.พ.-51 สองตัวล่าง ออก 80 สูตรคำนวนได้ 4 === > ถูก
18. งวดวันที่ 01-มี.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 05 สูตรคำนวนได้ 0 === > ถูก
19. งวดวันที่ 16-มี.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 33 สูตรคำนวนได้ 6 === > ถูก
20. งวดวันที่ 01-เม.ย.-51 สองตัวล่าง ออก 71 สูตรคำนวนได้ 5 === > ถูก
21. งวดวันที่ 16-เม.ย.-51 สองตัวล่าง ออก 64 สูตรคำนวนได้ 0 === > ถูก
22. งวดวันที่ 02-พ.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 62 สูตรคำนวนได้ 6 === > ถูก
23. งวดวันที่ 16-พ.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 69 สูตรคำนวนได้ 9 === > ผิด
24. งวดวันที่ 01-มิ.ย.-51 สองตัวล่าง ออก 35 สูตรคำนวนได้ 6 === > ถูก
25. งวดวันที่ 16-มิ.ย.-51 สองตัวล่าง ออก 75 สูตรคำนวนได้ 8 === > ถูก
26. งวดวันที่ 01-ก.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 50 สูตรคำนวนได้ 0 === > ผิด
27. งวดวันที่ 16-ก.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 41 สูตรคำนวนได้ 8 === > ถูก
28. งวดวันที่ 01-ส.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 11 สูตรคำนวนได้ 2 === > ถูก
29. งวดวันที่ 16-ส.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 36 สูตรคำนวนได้ 3 === > ถูก
30. งวดวันที่ 01-ก.ย.-51 สองตัวล่าง ออก 09 สูตรคำนวนได้ 2 === > ถูก
31. งวดวันที่ 16-ก.ย.-51 สองตัวล่าง ออก 56 สูตรคำนวนได้ 1 === > ถูก
32. งวดวันที่ 01-ต.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 67 สูตรคำนวนได้ 6 === > ถูก
33. งวดวันที่ 16-ต.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 98 สูตรคำนวนได้ 2 === > ถูก
34. งวดวันที่ 01-พ.ย.-51 สองตัวล่าง ออก 76 สูตรคำนวนได้ 0 === > ถูก
35. งวดวันที่ 16-พ.ย.-51 สองตัวล่าง ออก 20 สูตรคำนวนได้ 1 === > ถูก
36. งวดวันที่ 01-ธ.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 05 สูตรคำนวนได้ 9 === > ถูก
37. งวดวันที่ 16-ธ.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 25 สูตรคำนวนได้ 7 === > ถูก
38. งวดวันที่ 30-ธ.ค.-51 สองตัวล่าง ออก 22 สูตรคำนวนได้ 3 === > ถูก
39. งวดวันที่ 16-ม.ค.-52 สองตัวล่าง ออก 25 สูตรคำนวนได้ 8 === > ถูก
40. งวดวันที่ 01-ก.พ.-52 สองตัวล่าง ออก 69 สูตรคำนวนได้ 1 === > ถูก
41. งวดวันที่ 16-ก.พ.-52 สองตัวล่าง ออก 93 สูตรคำนวนได้ 6 === > ถูก
42. งวดวันที่ 01-มี.ค.-52 สองตัวล่าง ออก 67 สูตรคำนวนได้ 6 === > ถูก
43. งวดวันที่ 16-มี.ค.-52 สองตัวล่าง ออก 36 สูตรคำนวนได้ 2 === > ถูก
44. งวดวันที่ 01-เม.ย.-52 สองตัวล่าง ออก 50 สูตรคำนวนได้ 4 === > ถูก
45. งวดวันที่ 16-เม.ย.-52 สองตัวล่าง ออก 33 สูตรคำนวนได้ 7 === > ถูก
46. งวดวันที่ 02-พ.ค.-52 สองตัวล่าง ออก 11 สูตรคำนวนได้ 0 === > ถูก
47. งวดวันที่ 16-พ.ค.-52 สองตัวล่าง ออก 54 สูตรคำนวนได้ 3 === > ถูก
48. งวดวันที่ 01-มิ.ย.-52 สองตัวล่าง ออก 26 สูตรคำนวนได้ 2 === > ถูก
49. งวดวันที่ 16-มิ.ย.-52 สองตัวล่าง ออก 15 สูตรคำนวนได้ 4 === > ถูก
50. งวดวันที่ 01-ก.ค.-52 สองตัวล่าง ออก 66 สูตรคำนวนได้ 7 === > ถูก

51. งวดที่จะถึง สองตัวล่าง ออก ?? สูตรคำนวนได้ 6 === > ???


ถูกทั้งหมด 46 ครั้ง
ผิดทั้งหมด 4 ครั้ง
รวมทั้งหมด 50 ครั้ง

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ www.สูตรหวย.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น